Events

BIG GAELIC BEASTIES

Scottish Storytelling Centre
Storytelling Court
SSC

Bilingual, immersive, interactive fun with Big Beasties from traditional Gaelic
storytelling lore. Take part in a rambunctious adventure through the
Highland Glens, as our heroes set out to save their parents from the
grip of the Five-Headed Giant, meeting a Kelpie, the Otter King and more!

Sgeulachadh & spòrs dà-chànanach, eadar-ghnìomhach le Biastagan Mòra à
beul-aithris traidiseanta na Gàidhlig. Gabh pàirt ann an dàna-thuras
mìorbhaileach tro Ghlinn na Gàidhealtachd is ar gaisgich a’ feuchainn am
pàrantan a shàbhaladh bho ghreim Fhuamhaire nan Còig Cheann & iad a’
coinneachadh le Each-Uisge, Rìgh nan Dobhar agus barrachd!

04 Nov
11:00 - 12:00