Mar a Phòs Gille Òg Gun Tochar

Mar a chaidh innse le Tony Dilworth. Fhuair e an sgeulachd seo bho Bonaventure C. K. Mkumbi de na Warimi a tha a’ fuireach timcheall air Singida ann an Tanzania. Is ann mu dheidhinn siostam an tochair a tha i agus tha an sgeulachd ag innse mun dòigh a chaidh aig gille òg a phòsadh gun a bhith toirt seachad tochair do athair na caileige.

As told by Bonaventure C. K. Mkumbi of the Warimi tribe in the Singida district of Tanzania.
Tony Dilworth spent many years in Tanzania where he collected and translated stories told to him by the local people.

Available to download in Gaelic and English below.