Trad Events

Blas Festival

download (2).jpg

Blas Festival

9 great days across the highlands and argyll – come and  party with us and taste the special magic of blas !

9 làithean air feadh na Gàidhealtachd agus Earra-Ghàidheal – thigibh a chèilidh oirnn airson Blas na Gàidhealtachd fhaighinn

Find out more about the programme here.