Trad Events

Tobar an Dualchais: Feasgar de Sgeulachdan is Òrain Ionadail

Tobar an Dualchais: Feasgar de Sgeulachdan is Òrain Ionadail

Thigibh dhan tachartas seo far am bi Tobar an Dualchais a’cluiche taghadh de chlàran-fuain bhon sgìre. Air a chur air dòigh còmhla ri Comann Eachdraidh Chàrlabhaidh.

Please come along to this event where Tobar an Dualchais will be playing a selection of recordings from the area. Organised in partnership with Carloway Local History Society.

www.tobarandualchais.co.uk